Grondwerken

Grond- & Afbraakwerken ROBERT MATHIJSSEN BVBA - Peer (Grote-Brogel) - Grondwerken

Wij zijn enerzijds gespecialiseerd in het uitgraven van kelder, bouwputten, opritten en terrassen. Anderzijds behoren ook algemene rioleringswerken en het leveren en plaatsen van septische- en regenwaterputten tot ons takenpakket.

Hierboven leveren wij zwarte grond of teelaarde, allerhande steenslag, siergrind en boomschorsen aan een voordelige prijs.